Göteborg


Stängt just nu.
telefon 031-240 200

Se vår klinik i 360° , här.

 

Töreboda


Stängt just nu.telefon 0506-164 60

Vi har alltid öppet för tidsbokning och rådgivning mån-fre 08.00-17.00. Tlfntid för akutbesök från kl 07.00!

Bra att veta

Inför operation

Kommer du för en bokad operation eller åtgärd som kräver sövning vill vi att ditt djur skall ha fastat sedan kvällen innan. En mindre mängd vatten kan stå framme under natten. Ditt djur skall vara väl rastat och så rent som möjligt.

Varit på annan klinik?

Om du hänvisats till oss av annan veterinär bör denne helst skicka med en remiss med relevanta uppgifter. Därmed kan dubbelarbete undvikas. Är det ett återkommande besvär som ni sökt för på annan klinik är det en fördel om vi kan få en journalkopia innan besöket. Kontakta er veterinär eller be oss ta kontakt. Vi tar tacksamt emot röntgenbilder, blodprovssvar etc. som är av intresse för utredningen.

Öron & hudbesvär

Om ni sökt för samma eller liknande besvär på annan klinik kan ni be behandlande veterinär skicka en journalkopia till oss. Tänk igenom och var beredd att kunna uppge uppgifter om tidigare utredningar, behandlingar och vilket foder ditt djur får/fått. Om ditt djur står på någon medicinering nu vill vi veta medicinens namn och dos.

Om du kommer för en allergiutredning bör du inte ge mat senare än sex timmar innan besöket. Vissa mediciner bör helst undvikas helt. Står ditt djur på allmänbehandling med kortison (t ex Medrol eller Prednisolon) bör denna sättas ut en tid innan besöket. För antihistaminer ( t ex Atarax) gäller att den helst sätts ut två veckor innan ditt besök. Kontakta oss så lägger vi upp en plan inför besöket.

Om ni söker för öronproblem så tänk på att ej tvätta öronen dagen innan och samma dag, gäller det återbesök så skall detta ske tidigast 2 dagar efter avslutad behandling.

Urinvägsproblem

Inför ett besök hos oss om din hund eller katt har urinvägsproblem tex att den kissar ofta, har svårt att kissa eller sätter sig på oönskade platser så vill vi gärna att ni om möjligt tar med ett urinprov.
För katt görs detta enklast hemma över natten på följande vis. Töm kattlådan på allt innehåll och strö på opoppade popcorn alternativt pärlgrus som kan köpas hos oss tillsammans med pipett och steril burk för uppsamling. Låt endast katten det gäller ha tillgång till lådan under natten och samla upp urinen på morgonen innan besöket.

För hund kan provet samlas upp på egen hand i en ren burk så nära inpå besöket som möjligt eller kom in till oss med orastad hund för att hämta material att samla upp urin en liten stund innan besöket. Om ni kommer med bil är ett bra tips att låta hunden sitta kvar medans ni kommer in och hämtar material för uppsamling.

Tänk på att provet skall vara så färskt som möjligt och förvara det i kylskåpstemperatur så nära inpå fram till besöket.

Blodprovstagning

För viss diagnostik och uppföljande terapikontroll av behandling är tidpunkten för provtagningen av vikt. Var tydlig när du bokar besöket så att vi kan boka in besöket vid rätt tidpunkt. I Töreboda har vi nu även möjlighet att analysera progesteron (används för att bestämma rätt tidpunkt för parning av tik).

Smittskydd och rastning

Lider ert djur av diarré, klåda eller kräkning ber vi dig att lämna kvar djuret i bilen eller utanför kliniken tills det att ni tilldelats ett rum för att undvika eventuell smittspridning.
Vi ber er också att undvika att rasta hundar precis utanför kliniken.

Utlandsresa

Resande inom Europa har förenklats betydligt på senare år. Reglerna förändras kontinuerligt. Det åligger alltid djurägaren att ta reda på vilka bestämmelser som gäller för resa till respektive land samt för återresan till Sverige. Bestämmelserna kan till exempel gälla krav på avmaskning och omfattning av vaccinationsskydd.

Här följer i korta drag de viktigaste bestämmelserna för resa till Norge respektive EU som för närvarande gäller.

Norge

Vid resa till Norge måste din hund avmaskas med preparat med verkan på bandmask. Avmaskningen skall intygas av veterinär och ske minst en och maximalt fem dagar innan gränsen passeras. Vi avmaskar med Droncit och Milbemax.

Reser du med hund skall giltigt pass medfölja ditt djur och det ska vara id-märkt med chip. Däremot behöver du inte rabiesvaccinera ditt djur.

EU

För alla resor inom EU måste följande villkor vara uppfyllda:
– Pass – ett giltigt pass ska medfölja ditt djur
– ID-märkning – ditt djur skall vara id-märkt med chip
– Rabiesvaccination – ditt djur ska ha ett aktuellt vaccinationsskydd mot Rabies. Du kan tidigast resa 21 dagar efter att ditt djur uppnått grundvaccinationsstatus.

För resa till Finland skall dessutom, på samma sätt som vid resa till Norge, avmaskning hos veterinär ske.

Vi vaccinerar med Nobivac Rabies. Med detta vaccin räcker det med ett vaccinationstillfälle. För att bibehålla en fullgod immunitet krävs omvaccinationer senast vart tredje år.

Vi rekommenderar att du innan resa besöker Jordbruksverkets hemsida.

Avmaskning

De flesta avmaskningsmedel kan fås receptfritt på apotek. Är du osäker på om ditt djur är drabbat av mask går det bra att antingen själv skicka träckprov eller be oss att ombesörja att provet kommer till ett lab för analys.

Oftast drabbas yngre djur; katter av bandmask och hundar av spolmask. Tänk på att de allra flesta maskinfektioner inte ger upphov till sjukdom eller symptom i nämnvärd omfattning hos ditt djur. Symptom på maskinfektion kan t ex vara torr och matt päls, avmagring samt i vissa fall diarré. Ibland blir infektionen synlig. Det kan förekomma att din hund eller katt kräks upp spolmaskar liksom att du i din katts rumpa eller i avföringen ser vad som skulle kunna vara vita riskorn. I dessa fall är det dags att behandla ditt djur. Apoteket hjälper dig att få rätt preparat till ditt djur. Du är förstås alltid välkommen att rådfråga oss om dina misstankar så bistår vi med förslag på behandling.

Katt

Katter kan vara svåra att få i tabletter. Har du sett mask hos din katt eller har stark misstanke om infektion har vi möjlighet att göra avmaskning mot bandmask med injektion. Det finns även receptbelagda preparat, så kallade spot on preparat, som tar de flesta sorters maskar som du själv kan applicera direkt på ditt djurs hud.

Vi rekommenderar att ni avmaskar utekatter till och med två års ålder två gånger per år. Äldre katter som är aktiva musjägare eller där smitttrycket är högt bör avmaskas årligen. Kattungar bör avmaskas oftare. Kattungar kan avmaskas från och med två veckors ålder. Använd preparat som är verksamma mot både spol- och bandmask.

Ser man ’riskorn’ i kattens avföring räcker det som regel med ett preparat som endast tar bandmask (t ex innehållande substansen prazikvantel).
Vi avmaskar katter med Milbemax samt Droncit.

Hund

Hundar som reser till Norge måste avmaskas hos veterinär en till fem dagar före inresa. Generellt gäller att problem med mask är mindre hos hund än hos katt. Hundar skall inte avmaskas i vuxen ålder annat än av uppenbara skäl eller vid påvisad infektion. Valpar i kennelmiljö kan avmaskas från två veckors ålder. Valpar avmaskas sedan regelbundet till och med ca tre månaders ålder. Oftast är det tiken som smittar valpen i samband med diandet. Tiken skall därför avmaskas tillsammans med att valparna avmaskas första gången.

Om din hund har återkommande problem med mask trots avmaskning kan det behövas upprepade avmaskningar med t ex Axilur under en länge period, då skall även veterinär konsulteras.

Ett liv blir till

Det är vår förhoppning att kunna bistå uppfödare såväl som övriga djurägare på bästa sätt från parning, förlossning till dess att det är dags för valpen eller kattungen att finna ett nytt hem.

Parning

Vi kan hjälpa till av avgöra rätt tidpunkt för parning av tik med hjälp av vaginalcytologi eller progesteronprovtagning (svar fås samma dag i Töreboda, påföljande dag i Göteborg, gäller ej fredag eller helg)

Dräktighet

Vi kan konstatera dräktighet antingen med hjälp av röntgen eller ultraljud.

Ett liv tittar fram

Vi utför kejsarsnitt på tik och katthona akut då det är möjligt. Ring innan så ska vi göra vårt yttersta för att möjliggöra åtgärden.

I följande sammanfattas i korthet det normala förloppet samt varningstecken vid valpningen: I öppningsstadiet sjunker kroppstemperaturen med någon grad till 36-37 grader. Du bör tempa tiken minst 3 gånger dagligen med början några dagar innan förväntad valpning. Tiken är skakig, slutar ofta att äta och kan börja bädda. Denna fas varar normalt 6-12 timmar. I utdrivningsstadiet normaliseras temperaturen till 38-39 grader. Den första valpen brukar komma inom en timme. Fosterhinnan blir synlig och brister antingen av sig självt eller så biter tiken hål på den. Den kvarvarande hinnan kring fostret slickar tiken bort. Efter den första valpen brukar det ta mellan 30 minuter och två timmar innan det är dags för nästa valp att födas. Därefter kommer valparna i tätare tidsintervall, mellan 10-60 minuter. Ju fler valpar det är desto längre tid tar det att föda de sista valparna. Dessa komer då med längre tidsintervall men hela förlossningen brukar vara över inom tolv timmar. I efterbördsstadiet kommer moderkakan ut, vanligen 5-15 minuter efter att respektive valp tittat ut.

Kontakta veterinär vid följande tillfällen:
– Mer än 24 -36 timmars öppningsstadium
– Normal kroppstemperatur efter temperatursänkning utan att tiken kommer igång att valpa
– Mer än två timmar från värkarbetet börjar tills första valpen är ute
– Ihållande kraftigt värkarbete i mer än 30 minuter utan resultat
– Upprepade omgångar med krystvärkar i mer än två timmar utan resultat
– Mer än fyra timmar mellan valparna
– Avstannat eller uteblivet värkarbete
– Blodiga eller gröna flytningar

Besiktning av valp och kattunge

Vi besiktigar, id-märker och vaccinerar hela kullar till paketpriser. Du får rabatt från och med det andra djuret. Blir det aktuellt med ombesiktning är den rabatterad om du kommer inom en månad efter första besiktningstillfället.

Valpar besiktigas lämpligen vid åtta veckors ålder medan det för katt bör ske vid tolv veckors ålder.

Vi vill att du och ditt djur skall få en bra start. I samband med alla vaccinationer görs en undersökning och vi diskuterar de behov som ditt djur har vad gäller t ex utfodring.

Kvalitetslöften

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför har medlemmarna i Svensk Djursjukvård gemensamt beslutat om kvalitetsregler som alla medlemmar ska följa. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:

  • Vi tar väl hand om ditt djur och ger professionell vård. Vi jobbar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och följer veterinärmedicinska riktlinjer och behandlingsnormer. För den medicinska ledningen ansvarar alltid en veterinär.
  • Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär. Vi är tydliga med våra öppettider. Om vår verksamhet är stängd hänvisar vi dig till en kollega med rätt kompetens.
  • Vi möter dig med respekt och tydlighet. Det innebär också att du ska ha tillgång till den information du behöver för att kunna vara delaktig i besluten om ditt djurs vård.
  • Vi vidareutbildar och -utvecklar oss för att möta dina och ditt djurs behov. Våra medarbetare får individuell och kontinuerlig fortbildning. En veterinär ansvarar för personalens medicinska kunskapsutveckling.

Vårt sigill är beviset för att ett djursjukvårdsföretag är anslutet till Svensk Djursjukvård och att de därmed har åtagit sig att följa våra gemensamma kvalitetsregler. Om du upplever att någon av våra medlemmar inte gör det kan du anmäla detta till vårt etikråd.