Värmen har äntligen svept in över vårat land och med värmen kryper även ormarna fram. Misstänker du att din hund har blivit huggormsbiten? Vi kan hjälpa dig!
På båda våra kliniker i Töreboda och Göteborg står vi beredda med motgift, så kallat ”ormserum”.

Om olyckan skulle vara framme så försök hålla din hund i stillhet, bär hunden om det är praktiskt möjligt och kontakta veterinär snarast!